zaterdag 30 november 2013

Klanten mogen gekochte vleeswaren terugbrengen naar de supermarkten.

De Interprofessionele Vereniging voor Belgisch vlees en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing heeft beslist de levering van vlees aan supermarkten op te schorten. Klanten kunnen voedingswaren die nog verpakt zijn inleveren. Zij krijgen het aankoopbedrag volledig  terugbetaald. De grote verliezen die hieraan gekoppeld zijn worden opgevangen door een fonds dat door de overheid speciaal in het leven werd geroepen.  Voor zelfstandige slagers zoekt minister van landbouw Kris Peeters met VDAB, FOREM, ACTIRIS en UNIZO naar een oplossing. Een eerste voorstel is dat er gratis trajectbegeleiding en heroriëntering wordt voorzien. Voorlopig mogen zij hun zaak verder openhouden, tot hun voorraad uitgeput is. Aanleiding voor dit euvel zijn de schokkende beelden die PETA al jaren de wereld instuurt waarop te zien is hoe slecht dieren worden begeleid in hun laatste daad op aarde: een gruwelijke dood sterven.Vlees is een product dat wordt verkregen tijdens het doden van dieren, dit kunnen zoogdieren zijn of vis, maar ook vogels, reptielen en schaaldieren worden vaak gebruikt. De vaak nog levende dieren worden ontdaan van ledematen en versneden tot eetbare porties, meestal netjes verpakt in plastiek of blik. In de filmpjes die PETA maakte is te zien hoe medewerkers van slachthuizen de brutale behandelingen normaal vinden, zo worden kalkoenen met hun kop op de grond geslagen tot ze bijna niet meer bewegen, waarna met brute kracht de nek wordt gebroken. In andere filmpjes worden varkens geschopt en geslagen met werktuigen tot de ingewanden uit de gapende wonden in hun buik puilen. Krijsend worden ze nadien opgetakeld en de kelen overgesneden. 

De dieren die dit vreselijke lot ondergaan zijn bijna altijd in gevangenschap gekweekt, in afgesloten faciliteiten waar zelden daglicht binnenkomt en waar ze met duizenden bij elkaar gepropt zitten tussen rottende karkassen van soortgenoten. Na enkele weken of maanden zijn ze vet genoeg en worden ze op vrachtwagens geduwd die hen naar de slachthuizen voeren. 


Slecht behandeld

Het IVB accepteert het niet dat dieren slecht behandelt worden. Dat het meestal om erg jonge dieren gaat maakt het nog veel schokkender. 'Het levend verwerken van dieren is niet conform de voorschriften en is vanuit moreel standpunt totaal onaanvaardbaar', aldus een woordvoerder van het IVB. Het VLAM voegde eraan toe dat zij op hun portaalsite vlees.be een open forum zullen plaatsen , om aldus mensen te helpen het psychische letsel opgelopen door het bekijken van de gruwelijke beelden te verwerken. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (gratis nummer 1813) deelde mee dat ze extra medewerkers in dienst nemen om zoveel mogelijk oproepen te kunnen beantwoorden. 

Alle feiten in dit artikel, behalve die over de brutaliteit van de vleesindustrie, zijn fictief. 
PETA, IVB, VLAM, VDAB, ACTIRIS, FOREM, Kris Peeters en CPZ hebben niet meegewerkt aan dit artikel. 
Alle overeenkomst met bestaande organisaties is louter toevallig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten